Saturday, September 19
Shadow

Projects

  • Hypsibius dujardini Epoksit Hidrolaz Enziminin Pichia pastoris’de Üretilmesi ve Biyokimyasal Karakterizasyonu (TÜBİTAK KBAG)
  • Madurella mycetomatis Lakkaz Enziminin Pichia pastoris’te İfade Edilmesi ve Biyokimyasal Karakterizasyonu (TÜBİTAK KBAG)
  • Developing Biocatalysts for the Detergent Industry (TUBITAK 2244-Industrial PhD Fellowship Programme-Hayat Kimya A.Ş.)
  • Alanin Tarama Mutagenez Tekniği ile Chaetomium Thermophilum FDH (CtFDH) Enziminin CO2 İndirgenmesinde Fonksiyonel Amino Asit Pozisyonlarının Belirlenmesi (TÜBİTAK KBAG)
  • Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı “Enzim Test ve Danışmanlık Merkezi” TR42/18/ÜRETİM0024 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)
  • Based on the understanding the of the active region architecture, increasing specific activity of NAD+ dependent mutant of Candida methylica formate dehydrogenase (TÜBİTAK-KBAG)
  • Designing BsLDH based on iterative saturation mutagenesis (ISM) for asymmetric synthesis industrially important chiral α-hydroxy acids (TÜBİTAK-SBAG)
  • For ensuring continuous renewal of NAD(P)H for asymmetric synthesis in industrial biocatalytic processes isolation and characterization of the heat-resistant NAD(P)+-dependent format dehydrogenase from Chaetomium thermophilum (TÜBİTAK-KBAG)
  • Production of Renewable Energy From Carbon Dioxide (CO2) with the Multidimensional Mutational Analysis of the Active Region of the Format Dehydrogenase Enzymes (TÜBİTAK-COST)
  • Systems Biocatalysis (COST Action CM1303)